Tin tức Ngành Logistics

Liên minh Chuỗi lạnh Toàn cầu (GCCA) phát hành báo cáo thị trường toàn cầu năm 2020

Liên minh Chuỗi lạnh Toàn cầu (GCCA) đã công bố Báo cáo Năng lực Kho lạnh Toàn cầu năm 2020, trình bày chi tiết về phạm vi mở rộng của mạng lưới phân phối thực phẩm đông lạnh và lạnh trên toàn thế giới.

Jason Troendle, giám đốc nghiên cứu thị trường của GCCA cho biết: “51 quốc gia có đại diện trong báo cáo năm nay chứng minh tính toàn cầu của báo cáo và tầm quan trọng của nghiên cứu đối với các công ty kinh doanh kho hàng trên toàn thế giới”.

“Báo cáo cũng cung cấp dữ liệu cấp quốc gia về dung lượng kho lạnh của các nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL), dung lượng kho lạnh do doanh nghiệp chủ hàng tự đảm bảo hoặc cả hai.”

Tại thị trường các nước đang phát triển, phân khúc người tiêu dùng trung lưu và thu nhập cao có xu hướng ưu tiêu sử dụng thực phẩm được kiểm soát nhiệt độ, qua đó cuối cùng thúc đẩy ngành dịch vụ kho lạnh.


Medicine Turns to Cold Chain Warehouses for its Storage Needs | by  Logistics Insider | Medium
Chỉ số phát triển thị trường được tính bằng công suất kho lạnh trên mỗi người dân đô thị. Dựa trên giả định rằng tầng lớp trung lưu có xu hướng tập trung ở các khu vực thành thị và ngoại ô, báo cáo sử dụng dân số thành thị làm tiêu chuẩn.

Cold Storage & Freezer Facilities - Centrix Distribution Technologies

Tổng quan về Báo cáo Năng lực Toàn cầu về kho lạnh

• Tổng công suất của các kho lạnh trên toàn thế giới là 719 triệu mét khối vào năm 2020, lớn hơn 16,7% so với công suất được báo cáo vào năm 2018. (Một trong những yếu tố tạo ra sự tăng trưởng này là số lượng quốc gia được thu thập dữ liệu của năm 2020 tăng so với năm 2019).
• Bắc Mỹ và Trung Quốc chiếm phần lớn mức tăng công suất được báo cáo kể từ năm 2018.
• Hoa Kỳ, với 156 triệu mét khối, là thị trường cấp quốc gia lớn nhất, tiếp theo là Ấn Độ với 150 triệu mét khối và Trung Quốc với 131 triệu mét khối.
• Canada, Hoa Kỳ, Brazil và Hà Lan đều có quy mô nhà kho trung bình là hơn 100.000 mét khối.
• Năm công ty toàn cầu của Liên minh Chuỗi lạnh Toàn cầu trên thị trường bao gồm Lineage Logistics, Americold Logistics, United States Cold Storage, AGRO Merchants Group, LLC và NewCold Advanced Cold Logistics.
• Không gian kho lạnh được phân bổ không đồng đều giữa các quốc gia dựa trên chỉ số thâm nhập thị trường do Liên minh Chuỗi lạnh Toàn cầu phát triển.
• Mexico, Brazil và Trung Quốc có nhu cầu lớn nhất về không gian kho lạnh.
• Trên toàn thế giới, công suất kho lạnh trung bình năm 2020 cho một người dân thành thị là 0,15 mét khối, dao động từ dưới 0,1 mét khối cho một người dân thành thị.

Giới thiệu về Liên minh Chuỗi lạnh toàn cầu

Là một liên minh với các thành viên chủ chốt như: Hiệp hội Kho hàng lạnh Quốc tế (IARW), Tổ chức logistics Lương thực Thế giới (WFLO), Hiệp hội Vận tải Lạnh Quốc tế (IRTA) và Hiệp hội Xây dựng Môi trường Kiểm soát (CEBA). GCCA có trụ sở tại Hoa Kỳ đại diện cho tất cả các ngành công nghiệp chính liên quan đến logistics có kiểm soát nhiệt độ.

VITIC biên dịch từ link gốc

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.