Reefer container

 

Container Lạnh

 

Apectrans đã đầu tư dàn 40' Container lạnh mới 100% và được trang bị hệ thống máy Carrier tiêu chuẩn USA.

Vỏ Container của Apectrans được trang bị hệ thống lọc khí với công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay - XtendFresh của Carrier. 

XtendFresh - là công nghệ tiên tiến giúp hạn chế chất làm chín ethylene, điều hoà nồng đọ O2 và CO2 trong Container, giúp tăng độ tươi của thực phẩm từ 1.5 - 2 lần so với Container lạnh thông thường.

Container lạnh được sử dụng để vận chuyển các mặt hàng đông lạnh hoặc cần vận chuyển ở ở nhiệt độ mát: rau, quả, thịt, cá, thực phẩm cần cấp đông thậm chí là vận chuyển động vật sống ở tình trạng ngủ đông

 

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.