Barging Service

Our Barging Service connects main ports of Ho Chi Minh City, Vung Tau to any corner alongside Mekong Delta and Phnom Penh in Cambodia.

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.