Dịch vụ sà lan

- Sà Lan: Wilmar Success
- Chuyên Chở: 54 TEUs (1,090 tấn)
- Tuyến: Cụm cảng HCM đến các khu vực miền Tây (Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang)

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.