Dịch Vụ Vận Chuyển Door-to-Door

Dịch Vụ Vận Tải Door-to-Door

 

APECTRANS cung cấp dịch vụ Door to Door nội địa qua phương án vận tải đa phương thức bằng đường bộ và đường biển. Tại TP HCM, APECTRANS đang quản lý 40 đầu kéo phục vụ vận chuyển đường bộ tại khu vực HCM và các vùng lân cận. Tại TP Hải Phòng, chúng tôi đang sở hữu 45 đầu kéo cho các tuyến đường bộ từ Cảng Hải Phòng đến các khu vực Miền Bắc. 

Với 5,000 vỏ container, APECTRANS cũng đang khai thác đội tàu container tuyến từ Miền Nam ra các khu vực phía Bắc. 1 tuần có 5-7 chuyến chở hàng 20'/40' từ HCM ra Cảng Hải Phòng. 

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.