Kho Vận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APECTRANS cung cấp hệ thống kho bãi với hơn tổng 50,000 mở Biên Hòa, Đồng Nai và Cảng Vũng Tàu

Đặc điểm kỹ thuật:

 • Hệ thống Dock – Levelers hiện đại.
 • Hệ thống Racking tiêu chuẩn.
 • Hệ thống camera CCTV.
 • Quản lý báo cáo bằng phần mềm riêng biệt.
 • Hệ thống PCCN tự động, Smoke – detector.
 • Văn phòng làm việc trong kho

Các dịch vụ kho ngoại quan được cung cấp cho các đối tượng hàng hóa:

 • Hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu.
 • Hàng hoá hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất.
 • Hàng hoá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tái xuất khẩu.
 • Hàng hoá của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp Việt Nam.
 • Hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước, chưa phải nộp thuế nhập khẩu.
 • Hàng hoá từ nước ngoài quá cảnh, lưu kho tại Việt Nam để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.