Tin tức hoạt động Apectrans

Apectrans tổ chức sinh nhật tháng 11 cho toàn thể CBCNV

Đến hẹn lại lên, để chúc mừng những CBNV có ngày sinh trong tháng 11 , Chi nhánh Hồ Chí Minh và Chi nhánh Hải Phòng đều tổ chức bằng một bữa tiệc liên hoan vào ngày sinh nhật của người đầu tiên trong tháng.

Buổi lễ mừng sinh nhật tháng là hoạt động thường kỳ của công ty Apectrans, nằm trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban lãnh đạo.

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.