Tin tức Ngành Logistics

Thông tin mới về hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ Đông Hưng (Trung Quốc)

Theo Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc), vừa qua, cửa khẩu đường bộ Đông Hưng (cửa khẩu cầu Bắc Luân 2) đã chính thức được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu thông qua và trở thành cửa khẩu chỉ định nhập khẩu lương thực, đưa Đông Hưng trở thành cửa khẩu đường bộ thứ 2 của Quảng Tây (cùng cửa khẩu Hữu Nghị Quan) được nhập khẩu lương thực, qua đó đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhập khẩu lương thực phục vụ cho lĩnh vực chế biến lương dầu và nuôi trồng thủy sản của Quảng Tây và các địa phương lân cận.

Địa điểm giám quản hải quan về nhập khẩu lương thực tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 gồm nơi kiểm hóa chuyên dụng đối với lương thực nhập khẩu, phòng kỹ thuật giám quản của hải quan, kho lấy mẫu chuyên dụng và khu vực xử lý kiểm dịch… với 04 địa điểm kiểm hóa khép kín, kho chuyên dụng có diện tích 400 m2, năng lực giám quản lương thực nhập khẩu đạt 200 nghìn tấn/năm.

Sau khi Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid-19 qua biên giới (quản lý dịch Covid theo loại hình bệnh truyền nhiễm loại B) từ ngày 08/01/2023, các địa phương biên giới Quảng Tây cũng đã linh hoạt điều chỉnh các biện pháp phòng dịch trong công tác thông quan hàng xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao năng lực và hiệu suất thông quan, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới được thông suốt, tiện lợi hơn.

Việc phía Trung Quốc điều chỉnh theo hướng nới nỏng các quy định phòng dịch đã góp phần tạo thuận lợi khá lớn trong hoạt động thông quan. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối giao thông đến cửa khẩu và hạ tầng cửa khẩu biên giới hiện vẫn đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện. Do vậy, rủi ro về việc ùn ứ hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc vẫn luôn hiện hữu khi nông sản, trái cây Việt Nam bước vào cao điểm vụ thu hoạch, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu cần cập nhật thông tin về tình hình cửa khẩu, chủ động dự báo các tình huống để có thỏa thuận với đối tác nhập khẩu trong việc phân luồng hàng hóa hợp lý, hạn chế tối đa thiệt hại do vấn đề ách tắc hàng hóa gây ra.

Nguồn: Thông tin cung cấp bởi Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, tháng 3/2023

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.