Truck Fleet

APECTRANS owns over 100 container trucks servicing Ho Chi Minh and Hai Phong area. 

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.